Menu

Over onsPACT Utrecht

Theaterschool Utrecht is lid van PACT Utrecht, een netwerk van Utrechtse cultuurmakers. Het netwerk zoekt met elkaar en binnen de eigen organisaties naar manieren om diverser en inclusiever te worden. Dat doen we vanuit de overtuiging dat Utrecht gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving.

PACT Utrecht heeft als doel de uitwisseling van kennis, kunde, materiële ondersteuning en good practices en wil het stellen van (hulp)vragen en netwerken mogelijk maken. Dit doen we onder andere door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en het ontwikkelen van tools om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.

De website van PACT Utrecht is een goede bron voor meer informatie.