Menu

Werken bij onsKom je als penningmeester ons bestuur versterken?

Theaterschool Utrecht zoekt een PENNINGMEESTER met hart voor theater!

Theaterschool Utrecht (TSU) is opgericht in 2019. Met ruim 1900 cursisten per jaar is TSU de grootste amateur theaterschool in Nederland.
We bieden een divers cursusprogramma voor alle leeftijden en doelgroepen. Cursussen acteren, theatersport, kleinkunst, cabaret, spoken word, vooropleidingen en tussenjaar, maar ook maatschappelijk projecten in diverse Utrechtse wijken vormen de kern van ons aanbod. Onze hoofdlocatie is op het Domplein.

Onze cursussen leveren TSU eigen inkomsten op. Daarnaast is de gemeente Utrecht onze belangrijkste subsidiënt. Ook diverse fondsen en de Provincie vragen we regelmatig om projectmatige steun voor bijzondere, vaak maatschappelijk geëngageerde projecten en cursussen.

De organisatie bestaat uit een klein team (3,5/ 4 fte), van o.a. artistiek en zakelijk leider, programmeur, talentcoördinator, communicatiemedewerker en administratie, en verzorgt samen met zo’n 70 docenten het cursusaanbod op het Domplein (hoofdlocatie) en in Leidsche Rijn en Zuilen.

Het bestuur

TSU heeft een bestuur-directie model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directie. Deze legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden, vergadert vijf á zes keer per jaar en is tussentijds beschikbaar als klankbord voor de directie. Je bent als bestuurslid en penningmeester betrokken bij en adviseert over o.a. algemeen beleid, kwartaalrapportages, begrotingen, jaarstukken, subsidie- en fondsaanvragen.
Het bestuur heeft vijf rollen: bestuurder, werkgever, sparringpartner, adviseur en ambassadeur. Deze functie is vrijwillig en onbetaald. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Alle leden van het bestuur

 • Hebben affiniteit met kunst en cultuur en in het bijzonder met cultuureducatie en amateurkunst.
 • Zijn onafhankelijk en zijn niet op andere wijze dan die van bestuurslid verbonden met de stichting.
 • Kunnen vanuit hun eigen expertise een sparringpartner zijn voor de directie.
 • Zijn in staat het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
 • Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren.

Wat we vragen

 • Je bent kundig op het gebied van financiën en financiële aangelegenheden.
 • Je hebt enige bestuurlijke ervaring.
 • Je hebt een ondernemende blik.
 • Je hebt affiniteit met de stad Utrecht, cultuureducatie en/of amateurkunst.
 • Je bent woonachtig in regio Utrecht.

Wat we bieden

Je krijgt de kans om mee te denken met het enthousiaste team van TSU en vorm te geven aan TSU en het culturele klimaat in de stad. TSU onderschrijft het belang van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Wij hanteren deze als uitgangspunt voor het werkgelegenheids- en personeelsbeleid.

Enthousiast?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 15 maart 2024 een korte motivatie en cv via mailadres sollicitatie@theaterutrecht.nl. De derde week van maart kun je een reactie verwachten van ons. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek begin april.

Meer informatie?

Mocht je een vraag hebben of meer informatie willen, schroom niet om contact op te nemen met Paul Adriaanse voorzitter bestuur TSU (06-53839836) of directeur a.i. Hanneke Bouwsema (06-42288228)