Menu

Over onsAnbi-status

Theaterschool Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt (onder andere) in dat particulieren belastingvoordelen krijgen bij het doen van een schenking.

RSIN: 859956106
KVK: 74581279

Vestigings- en bezoekadres:
Stichting Theaterschool Utrecht
Domplein 4
3512 JC Utrecht

De doelstelling van de stichting is:
a. de exploitatie van een theaterschool voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van podiumkunsten in de meest brede zin van het woord, waaronder ook het bieden van (voor) opleidingstrajecten voor kunstvakopleidingen;
b. bijdragen aan het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden, zoals sociale-en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren kritisch en creatief denken;
c. Het verbreiden en verdiepen van de belangstelling in-en kennis van of over het theater en andere podiumkunsten, in de meest brede zin van het woord;
d. Een theaterschool zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn: bereikbaar, sociaal, veilig en tolerant.

Bestuur:
Het bestuur van de stichting is momenteel als volgt samengesteld:

  • Paul Adriaanse (voorzitter)
  • Sofie Bienert (secretaris)
  • Carola van der Sluis (penningmeester)
  • Paula van den Elsen (algemeen bestuurslid)
  • Aram Adriaanse (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden bekleden hun functie onbezoldigd.