Menu

De TheaterschoolOnderwijs

Theaterschool Utrecht is actief in de buitenschoolse amateurkunsteducatie. We hebben een breed en verdiepend aanbod en oog voor talentontwikkeling. Met de expertise die we in huis hebben verzorgen we ook workshops in het onderwijs. Zowel in het primair onderwijs als in het middelbaar onderwijs.

We ontwikkelen de workshops op maat, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een thema of project op school. Denk daarbij aan: losse theaterworkshops, een langere doorlopende leerlijn in wekelijkse theaterlessen, voorstelling maken in 1 dag, begeleiding bij of uit handen nemen van de groep 8 musical. We staan open om mee te denken en op maat advies te geven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en kosten.