Menu

Corona informatie

Vanwege de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lopen ook bij ons dingen anders dan anders. Sinds half maart geven we geen fysieke lessen meer, maar worden de lessen voor het grootste deel online voortgezet.

Langzaamaan worden de maatregelen versoepeld. Wat dit voor ons als theaterschool concreet betekent is op een aantal vlakken nog onduidelijk. We zijn uiteraard in nauw overleg met de Gemeente Utrecht en andere partners, zoals onze huisgenoten op het Domplein, over de manier waarop we veilig weer kunnen starten met fysieke lessen. Voor kinderen onder de 12 hebben we de lessen - in de buitenlucht - al weer kunnen opstarten.

Ook in ons pand zijn al de nodige maatregelen getroffen als voorbereiding op de nabije toekomst. Er zijn looproutes ingesteld en op cruciale plekken zijn schoonmaakmiddelen en desinfecterende handgel beschikbaar. Aan de inrichting van lokalen voor (kleine) groepen cursisten wordt gewerkt.

Zodra er meer duidelijk wordt over de mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten in ons pand zullen we daarover natuurlijk z.s.m. communiceren.

Download