Menu

TheaterMaken

Leer kijken met de blik van de theatermaker! Wat wil je het publiek laten ervaren? Hoe neem je de kijkrichting van het publiek mee, zoals een filmcamera dat kan? Wat doet muziek onder een scène en wat is het effect van licht of kleding?

In deze cursus ga je op verschillende manieren theatermaken: maken, spelen en evalueren. Je maakt vanuit verschillende bronnen scènes. De ene keer is dat een tekst, dan weer een fysieke opdracht, een foto of een andere kunstdiscipline. Je ontdekt wat je scénes met publiek kunnen doen. Je kan met de andere deelnemers scènes maken met de andere spelers, die je samen evalueert.
De laatste drie lessen werk je aan scènes die gespeeld worden in een presentatie aan een publiek van vrienden en familie. Hoe hebben zij de scènes ervaren?

Spelenderwijs wordt er gewerkt aan

  • Scène/verhaal opbouw
  • Ruimtegebruik
  • Inzet theatrale middelen tijdens een scène
  • Spelanalyse en coaching

TheaterMaken is een vervolgcursus. Voor deelname is een afgeronde basiscursus Toneel 1 of Theatersport 1 voorwaarde. Deze cursus is een speelse manier om vertrouwd te raken met theatermaken.
Na deze cursus kan je doorstromen naar een verdiepende cursus. zoals Regisseren, of een andere verdiepende cursus. De cursus TheaterKijken sluit ook goed aan op of voor deze cursus.

Over de docent

Myra van Abeelen

Opleiding: Acteur/ theatermaker HKU, Docent Drama kopopleiding HKU. Werk: Docent theater en mentor bij UCK; Stichting Buitenkunst, simulatiepatient bij Schola Medica, creatieve coach bij Stichting InBeeld, Theatermakerij Storm, in regulier en speciaal primair en voortgezet onderwijs. Mentor LOT.

neem contact op